×
×

Trybuna Ludu

Obywatelska dyskusja nad sytuacją społeczno-gospodarczą – 29.08.1980 r.
Wystąpienie telewizyjne premiera Edwarda Babiucha – 16-17.01.1980 r.
Wystąpienie telewizyjne premiera Edwarda Babiucha (ciąg dalszy) – 16-17.01.1980 r.
Jedyna droga – 29.081980 r.
Przemówienie Edwarda Gierka – 19.08.1980 r.
Plenum KW PZPR w Gdańsku – 19.08.1980 r.
W interesie ludzi pracy – 22.08.1980 r.