Zainstaluj wtyczkę Flasha aby zobaczyć odtwarzacz.

31 października 1980 r. – Lech Wałęsa opuszczający Klub Inteligencji Katolickiej (ul. Kopernika 34, W-wa) i udający się do Urzędu Rady Ministrów (IPN BU 01333/31)