Zainstaluj wtyczkę Flasha aby zobaczyć odtwarzacz.

Notacja historyczna "Sierpień '80" z cyklu "Polskie drogi do niepodległości". Materiał został zrealizowany przez p. A. Dorniaka i p. A. M. Mydlarską w „Video Studio Gdańsk” w 2001 r.