Zainstaluj wtyczkę Flasha aby zobaczyć odtwarzacz.

Materiał Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy (IPN_BY_461)