Sierpień 1980

https://sierpien1980.pl/s80/kultura/7353,Kultura.html
2020-11-30, 17:20

 Ludzie kultury towarzyszyli już strajkującym robotnikom w Stoczni Gdańskiej. Po podpisaniu porozumień społecznych nurt odnowy dotarł także do środowisk naukowych, artystycznych i związków twórczych. 16 IX 1980 r. utworzono Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych, na czele którego stanął prof. Klemens Szaniawski. Twórcy i naukowcy aktywnie włączali się w działalność „Solidarności”. Swoistym „sejmikiem” kultury niezależnej był zorganizowany w Warszawie Kongres Kultury Polskiej, którego obrady zostały brutalnie przerwane 13 XII 1981 r., w momencie wprowadzenia stanu wojennego.


Plakaty "Solidarności" z kolekcji Jerzego Brukwickiego

Plakat Jerzego Janiszewskiego
Jerzy Janiszewski
Plakat Jacka Ćwikały
Jacek Ćwikła
Plakat Krzysztofa Barana
Krzysztof Baran
Plakat Krystyny Janiszewskiej
Krystyna Janiszewska
Plakat Michała Jędrczaka
Michał Jędrczak
Plakat Leszka Nadstawnego
Leszek Nadstawny
Plakat Piotra Młodożeńca
Piotr Młodożeniec
Plakat Czesława Bieleckiego
Czesław Bielecki
Piotr Młodożeniec
Plakat Jana Bokiewicza
Jan Bokiewicz
Plakat Eugeniusza Skorwidera
Eugeniusz Skorwider
Plakat Eugeniusza Get Stankiewicza
Eugeniusz Get Stankiewicz
Mariusz Kozakiewicz
Jerzy Brukwicki
NN
Piotr Gumpel
Paweł Udorowiecki
Krzysztof Burnatowicz
Marcin Mroszczak
Piotr Młodożeniec
NN
NN
Karol Śliwka
NN
Henryk Fajlhauer
Jarosław Maszewski, Mariusz Tuliński
NN
NN
Ryszard Beller
Katarzyna Dobrowolska
Michał Więckowski
Ryszard Beller
NN
Michał Więckowski
Michał Więckowski