×
×

Czerwiec 1980

3 CZERWCA

► Obraduje Biuro Polityczne KC PZPR; powstaje projekt rozwoju Wybrzeża Gdańskiego i Szczecińskiego na lata 1981-1985. 

12 CZERWCA

► Sąd Rejonowy w Warszawie (przewodniczący sędzia Aleksandrow, prokurator Anna Detko-Jackowska) skazał Mirosława Chojeckiego i Bogdana Grzesiaka na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata; współoskarżonych poligrafów Polskiej Agencji Handlowej, Jerzego Ciechomskiego i Wiesława Kunikowskiego - na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. 

23-24 CZERWCA

► Obraduje Sejm PRL. Premier Edward Babiuch złożył sprawozdanie z wykonania budżetu i planu gospodarczego. Posłowie udzielili rządowi absolutorium. 

27-28 CZERWCA

► Obradująca na Górze św. Anny Konferencja Episkopatu Polski stwierdza brak postępu w normalizacji stosunków państwa i Kościoła oraz wskazuje na rosnące trudności w życiu społeczeństwa. 

30 CZERWCA

► Ogłoszona zostaje podwyżka tzw. cen komercyjnych niektórych gatunków mięs i wędlin. Cenami komercyjnymi zostają objęte przetwory mięsne w bufetach i stołówkach pracowniczych.