×
×

Kwiecień 1980

3 KWIETNIA

► Rozpoczyna obrady Sejm PRL VIII kadencji. Marszałkiem Sejmu zostaje ponownie Stanisław Gucwa; na przewodniczącego Rady Państwa wybrano Henryka Jabłońskiego; premierem pozostał Edward Babiuch, wicepremierem Kazimierz Barcikowski. Na czele Ministerstwa Obrony Narodowej pozostaje gen. Wojciech Jaruzelski, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych kieruje gen. Stanisław Kowalczyk.

11 KWIETNIA

► W 40. rocznicę mordu katyńskiego KSS „KOR” wydaje Oświadczenie: […] Domagamy się wraz z całym narodem polskim, wraz ze wszystkimi ludźmi na świecie, dla których zbrodnia jest zbrodnią - bez względu na to, kto jest jej sprawcą - ujawnienia i ukarania winnych. Żądamy tego nie w imię zemsty, którą odrzucamy, lecz w imię sprawiedliwości i prawdy. […]

15 KWIETNIA

► Ponownie zostaje aresztowany Bogdan Grzesiak pod tym samym zarzutem kradzieży powielacza (stanie przed sądem razem z Mirosławem Chojeckim).

30 KWIETNIA

► Do KSS „KOR” wchodzi Ewa Milewicz.