×
×

Luty 1980

1 LUTEGO

► Sąd Rejonowy w Stalowej Woli – w sfingowanym procesie o pobicie, z oskarżenia miejscowego chuligana Marka Pyrkosza – skazał Jana Kozłowskiego, działacza niezależnego ruchu chłopskiego i redaktora niezależnego biuletynu „Placówka”, na 2 lata więzienia oraz Tadeusza Kolano (świadka napadu M. Pyrkosza na J. Kozłowskiego), na 1 rok i 6 miesięcy więzienia.
6 Aresztowano Bogdana Grzesiaka, współpracownika Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa, pod zarzutem kradzieży powielacza; 29 lutego został zwolniony.

11-15 LUTEGO

► Obraduje VIII Zjazd PZPR. Gościem Zjazdu jest m.in. Michaił Susłow, członek Biura Politycznego KC KPZR, czołowy sowiecki ideolog, najbliższy współpracownik Leonida Breżniewa. Zjazd zatwierdził nowy skład KC PZPR; do Biura Politycznego weszli: Edward Gierek (nadal I sekretarz), Edward Babiuch, Zdzisław Grudzień, Henryk Jabłoński, Mieczysław Jagielski, Wojciech Jaruzelski, Stanisław Kania, Alojzy Karkoszka, Stanisław Kowalczyk, Władysław Kruczek, Jerzy Łukaszewicz, Jan Szydlak, Andrzej Werblan, Tadeusz Wrzaszczyk; zastępcami zostali: Kazimierz Barcikowski, Józef Pińkowski, Tadeusz Pyka, Emil Wojtaszek i Lucjan Żandarowski. W składzie KC nie znalazł się już premier Piotr Jaroszewicz. Zjazd zaplanował w sferze społecznej m.in. zwiększenie dodatków rodzinnych, podniesienie najniższych płac i podwyżkę emerytur tzw. starego portfela.

17-18 LUTEGO

► Pod przewodnictwem prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego obraduje Konferencja Episkopatu Polski. Biskupi wskazują na niekorzystną sytuację gospodarczą kraju i postulują konieczność dialogu władzy ze społeczeństwem.

18 LUTEGO

► Sejm PRL odwołał Piotra Jaroszewicza z funkcji premiera. Zastępuje go Edward Babiuch.

24 LUTEGO

► W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu PRL Komitet Samoobrony Społecznej „KOR” wydaje Oświadczenie, w którym stwierdza, że członkowie KSS „KOR” nie wezmą w nich udziału, ponieważ głosowanie na jedną listę nie może być nazywane wyborami.

25 LUTEGO

► Na stanowisku przewodniczącego Centralnej Rady Związków Zawodowych Władysława Kruczka zastępuje Jan Szydlak, bliski współpracownik Edwarda Gierka.