×
×

Styczeń 1980

1 STYCZNIA

► I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Edward Gierek wygłosił tradycyjne przemówienie noworoczne. Jako przyczyny dramatycznie pogłębiających się trudności gospodarczych kraju wymienił: suszę letnią i ostrą zimę.
► W jednostkach gospodarki uspołecznionej wprowadza się limity zużycia paliw i energii.

16 STYCZNIA

► W Gdańsku w niewyjaśnionych okolicznościach zaginął 20-letni Tadeusz Szczepański, działacz niezależnych Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, mechanik samochodowy w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa Elektromontaż w Gdańsku. Następnego dnia jego nagie zwłoki wydobyto z Motławy. Pogrzeb odbył się 25 marca na cmentarzu Emaus w gdańskiej dzielnicy Siedlce. W ceremonii uczestniczy ok. 2000 osób, przemawia Bogdan Borusewicz. Służba Bezpieczeństwa uniemożliwiła udział w pogrzebie kolegom z Elektromontażu oraz działaczom z WZZ Wybrzeża: Lechowi Wałęsie i Sylwestrowi Niezgodzie, Tadeuszowi Szczudłowskiemu z Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Maryli Płońskiej z WZZ Wybrzeża, której odebrano wieniec z szarfą z napisem: „Tragicznie zmarłemu koledze WZZ, KOR”. Dzień później nieznani sprawcy pobili uczestniczącego w pogrzebie Piotra Karczewskiego. Śledztwem w sprawie śmierci T. Szczepańskiego de facto kierowała SB, broniąc wersji o tragicznym wypadku.

17 STYCZNIA

► Z inicjatywy Zbigniewa Romaszewskiego Komitet Samoobrony Społecznej „KOR” powołuje Komisję Helsińską, której zadaniem jest ocena przestrzegania przez władze PRL postanowień Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, podpisanego w Helsinkach w 1975 r. przez 35 państw, w tym Polskę. W skład Komisji weszli: Aniela Steinsbergowa, Ludwik Cohn, Edward Lipiński, Zbigniew Romaszewski. Zwieńczeniem prac Komisji był Raport Madrycki (październik 1980).

18 STYCZNIA

► W Lublinie powstaje Studencki Komitet Obrony Jasnej Góry. Komitet wydaje „Oświadczenie” przeciwko rozpoczęciu przebudowy okolic Jasnej Góry, pod którym podpisali się studenci KUL: Adam Cichocki, Bogdan Giermek, Tomasz Mickiewicz, Krzysztof Prokop, Krzysztof Protz, Marek Sowa, Witold Starnawski i Piotr Tomczak, w większości uczestnicy ROPCiO; rzecznikiem Komitetu była Agnieszka Lekka, studentka UMCS. Inicjatywie patronuje o. Ludwik Wiśniewski. W dokumencie „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam” członkowie Komitetu napisali, że powstał on jako wyraz potrzeby zaangażowania całego Kościoła w obronę jasnogórskiego klasztoru i wsparcia dla Episkopatu.

23 STYCZNIA

► W gdańskim Elektromontażu powstaje Komisja Robotnicza w składzie: Lech Wałęsa, Sylwester Niezgoda, Teofil Koszałka, Zbigniew Dąbrowski, Edward Ślapa. Komisja została powołana w odpowiedzi na zwolnienie z pracy 25 robotników, którzy 16 grudnia 1979 r. uczestniczyli w składaniu wieńców w 9. rocznicę krwawego stłumienia strajków na Wybrzeżu.

30 STYCZNIA

► W Stoczni Gdańskiej im. Lenina zostaje zwolniony z pracy Andrzej Kołodziej, działacz WZZ Wybrzeża, sygnatariusz Karty Praw Robotniczych i współredaktor niezależnego biuletynu „Robotnik Wybrzeża”.