×
×

Fotografie z sierpnia 1980 r.

Budynek Dyrekcji Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski
Pracownik Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie dokonuje wyboru zdjęć, na które publikację wyraża zgodę MKS. Sierpień 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Brama zakładu „Bumar” w Szczecinie. Sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski
Wiec przed budynkiem Dyrekcji Stoczni im. Adolfa Warskiego, sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej przy ul. Klonowica w Szczecinie. Sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski
Pracownicy Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie dokonują wyboru zdjęć, na które publikację wyraża zgodę MKS. Sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski
Brama nr 3 Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie (Zakład Usług Stoczniowych), sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski
Świetlica Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Delegacje zakładów pracy wyrażają chęć przyłączenia się do strajku. Sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, tzw. „Brama kolejowa”. Sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski
Świetlica Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Delegacja harcerek solidaryzuje się ze strajkującymi. Sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, brama główna. W głębi po prawej widoczna tablica z wypisanymi postulatami strajkujących. Sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski
Świetlica Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Stoczniowcy oraz delegaci różnych zakładów pracy, sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski
Końcowy okres strajku – stoczniowcy pod murem Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie zbierają na Fundusz Wolnych Związków Zawodowych. - zdj. Zbigniew Wróblewski
Świetlica Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Delegacja zakładu pracy (nieznany) zgłasza akces do strajku. Sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, hasła na bramie bocznej. Sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, hasła na bramie bocznej. Sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, hasła na bramie bocznej. Sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Mieszkańcy Szczecina solidaryzują się ze strajkującymi pod bramą główną Stoczni. Sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Mieszkańcy Szczecina solidaryzują się ze strajkującymi pod bramą główną Stoczni. Sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Mieszkańcy Szczecina solidaryzują się ze strajkującymi pod bramą główną Stoczni. Sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Mieszkańcy Szczecina solidaryzują się ze strajkującymi pod bramą główną Stoczni. Sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, brama główna, postulaty MKS wywieszone przed wejściem na teren zakładu. Sierpień 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, brama główna, postulaty MKS wywieszone przed wejściem na teren zakładu. Sierpień 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia Remontowa „Parnica” przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. Sierpień 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Mieszkańcy miasta pod bramą główną. Sierpień 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Pracownicy na wiecu. Sierpień 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, brama główna, postulaty MKS wywieszone przed wejściem na teren zakładu. Sierpień 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia Remontowa „Parnica” przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. Sierpień 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Transparent nad bramą główną Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Sierpień 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Świetlica WPKM w Szczecinie przy ul. Klonowica. Kierowcy strajkują. Sierpień 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Brama Stoczni Remontowej „Parnica” przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. Sierpień 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia Remontowa „Parnica” przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. Sierpień 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Tablice z postulatami przy bramie głównej. Sierpień 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
WPKM przy ul. Klonowica w Szczecinie. Strajkujący pracownicy przy autobusie z prowizorycznie urządzonym ołtarzem.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Tablice z postulatami przy bramie głównej. Sierpień 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
WPKM przy ul. Klonowica w Szczecinie. Zajezdnia autobusowa w dniach strajku.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Tablice z postulatami przy bramie głównej. Sierpień 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne „Promor” Oddział w Szczecinie przy ul. Łyskowskiego solidaryzuje się ze strajkującymi.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, widok z wewnętrznego placu zakładu na bramę główną i tablice z postulatami.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Budynek Dyrekcji Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, sierpień 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, wewnętrzny plac stoczni.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Pracownicy na wiecu. Sierpień 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Świetlica Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Stoczniowcy oraz delegaci różnych zakładów pracy, sierpień 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Świetlica Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Stoczniowcy oraz delegaci różnych zakładów pracy, sierpień 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Pod murami stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. SIERPIEŃ 1981 r. składanie kwiatów w pierwszą rocznicę strajku 1980 r. pod tablicą poległych w grudniu 1970 r (postawienie tej tablicy było jednym z postulatów strajku w 1980)- zdj. Zbigniew Wróblewski
Pod murami stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. SIERPIEŃ 1981 r. składanie kwiatów w pierwszą rocznicę strajku 1980 r. pod tablicą poległych w grudniu 1970 r (postawienie tej tablicy było jednym z postulatów strajku w 1980)- zdj. Zbigniew Wróblewski
Kwiaty składa dyrekcja Stoczni.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Pod murami stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. SIERPIEŃ 1981 r. składanie kwiatów w pierwszą rocznicę strajku 1980 r. pod tablicą poległych w grudniu 1970- zdj. Zbigniew Wróblewski
Pod murami stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. SIERPIEŃ 1981 r. składanie kwiatów w pierwszą rocznicę strajku 1980 r. pod tablicą poległych w grudniu 1970- zdj. Zbigniew Wróblewski
Pod murami stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. SIERPIEŃ 1981 r. składanie kwiatów w pierwszą rocznicę strajku 1980 r. pod tablicą poległych w grudniu 1970- zdj. Zbigniew Wróblewski
Marian Jurczyk, Przewodniczący MKS w Stoczni w 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Pod murami stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. SIERPIEŃ 1981 r. składanie kwiatów w pierwszą rocznicę strajku 1980 r. pod tablicą poległych w grudniu 1970 r- zdj. Zbigniew Wróblewski
Pod murami stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. SIERPIEŃ 1981 r. składanie kwiatów w pierwszą rocznicę strajku 1980 r. pod tablicą poległych w grudniu 1970 r- zdj. Zbigniew Wróblewski
Pod murami stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. SIERPIEŃ 1981 r. składanie kwiatów w pierwszą rocznicę strajku 1980 r. pod tablicą poległych w grudniu 1970 r- zdj. Zbigniew Wróblewski
Przed bramą główną Stoczni im. Adolfa Warskiego. Koniec strajku - 30 sierpnia 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Pod Stocznią Remontową„Parnica” przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. Sierpień 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Koniec strajku - 30 sierpnia 1980 r. Ze stoczni wychodzi w towarzystwie dyrekcji delegacja rządowa z ministrem Barcikowskim (w środku).- zdj. Zbigniew Wróblewski
Wiec w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, przemawia Marek Tałasiewicz (po prawej), późniejszy wojewoda Szczeciński i wiceprezes Stoczni. sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski
Przed bramą główną Stoczni im. Adolfa Warskiego. Koniec strajku - 30 sierpnia 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Pracownicy na wiecu. Sierpień 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Przed bramą główną Stoczni im. Adolfa Warskiego. Koniec strajku - 30 sierpnia 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Przed bramą główną Stoczni im. Adolfa Warskiego. Koniec strajku - 30 sierpnia 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski
Przed bramą główną Stoczni im. Adolfa Warskiego. Koniec strajku - 30 sierpnia 1980 r.- zdj. Zbigniew Wróblewski