Sierpień 1980

https://sierpien1980.pl/s80/galeria-1/lodz/7275,Marsz-glodowy-w-Lodzi-30-lipca-1981-r.html
2020-09-26, 18:58

Marsz głodowy w Łodzi 30 lipca 1981 r.

autor: Jacek Woron