×
×

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Komisja Skrutacyjna do głosowań jawnych i Lech Wałęsa
B. Geremek i R. Bugaj podczas rozmów w kuluarach
Hala Olivia
Andrzej Gwiazda
Jan Rulewski
Przemówienie Jana Rulewskiego
Karol Modzelewski i Bogdan Lis
Lech Wałęsa
Od lewej: Jan Rulewski, NN, Lech Wałęsa podczas głosowania
Przed Halą Olivia
Przemówienie Ryszarda Bugaja podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność
Sala Obrad