Dolny Śląsk

Strona znajduje się w archiwum.

Zdjęcia z wystawy „Nie ma wolności bez Solidarności” – prawa autorskie – Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Podpisy do zdjęć pochodzą z katalogu wystawy „Nie ma wolności bez Solidarności” wydanego przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (Wrocław 2005). Autorem podpisów wykorzystanych w katalogu jest Sebastian Ligarski.

 • Strajk solidarnościowy z robotnikami Wybrzeża w Zajezdni autobusowej MPK nr VII przy ul. Grabiszyńskiej, gdzie w dniach 26-31 sierpnia działał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
 • Strajk solidarnościowy w Zajezdni autobusowej MPK nr VII przy ul. Grabiszyńskiej
 • Msza polowa podczas strajku solidarnościowego w Zajezdni autobusowej MPK nr VII przy ul. Grabiszyńskiej
 • Strajki w zajezdniach wrocławskiego MPK. Plansza z wystawy 'Stan wojenny na Dolnym Śląsku', OBEP Wrocław
 • Strajk solidarnościowy w Zajezdni autobusowej MPK nr VII przy ul. Grabiszyńskiej
 • Strajk solidarnościowy w Zajezdni autobusowej MPK nr VII przy ul. Grabiszyńskiej
 • Karnawał Solidarności. Plansza z wystawy 'Stan wojenny na Dolnym Śląsku', OBEP Wrocław
 • Strajk solidarnościowy w Zajezdni tramwajowej MPK przy ul. Słowiańskiej
 • Przywódcy związkowi. Plansza z wystawy 'Stan wojenny na Dolnym Śląsku', OBEP Wrocław
 • Msza św. w zajezdni przy ul. Słowiańskiej
 • Strajk w zajezdni tramwajowej MPK przy ul. Wróblewskiego na Biskupinie
 • Jednogodzinny strajk ostrzegawczy we wrocławskim Dolmenu – 3 X 1980 r.
 • Pierwsza bibuła. Plansza z wystawy 'Stan wojenny na Dolnym Śląsku', OBEP Wrocław
 • Po rejestracji Związku – ADM/CAF, fot. Adam Broniarek
 • Strajk głodowy kolejarzy. Przed świetlicą Lokomotywowni Wrocław Główny (Brochów)– DŻS, ZNiO, fot. Tadeusz Frankowski
 • Negocjacje Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy NSZZ „S” z Komisją Rządową. Z mikrofonem Piotr Bielawski – DŻS, ZNiO, fot. Tadeusz Drankowski
 • Porozumienie przypieczętowane. Z lewej Janusz Obodowski, z prawej Włodzimierz Radełek (noc z 26 na 27 X 1980) – DŻS, ZNiO, fot. Tadeusz Drankowski
 • Porozumienie....szczebel wyżej!: minister komunikacji A. Kopeć (drugi z lewej) oraz przedstawiciele kolejarzy: Włodzimierz Badełek oraz A. Lenkiewicz (pierwszy z prawej).– DŻS, ZNiO, fot. Tadeusz Drankowski
 • Film „Robotnicy 80” w reż. Bogdana Zajączkowskiego (o sierpniowym strajku na Wybrzeżu) – „nie do rozpowszechniania” !– DŻS, ZNiO, fot. T. Drankowski
 • Wolne soboty– DŻS, ZNiO, fot. T. Frankowski
 • Jacek Kuroń na spotkaniu z załogą wrocławskiego Pafawagu w marcu 1981 r.– DŻS, ZNiO, fot. K. Capała
 • O prawo do niezależności i autonomii – strajki studenckie we Wrocławiu – DŻS, ZNiO, fot. K. Capała
 • O prawo do niezależności i autonomii – strajki studenckie we Wrocławiu – DŻS, ZNiO, fot. K. Capała
 • Przed strajkiem powszechnym – wiec w Dolmelu. Od lewej: Lech Adamczyk, Gustaw Ziobrowski, Zbigniew Kopystyński, Piotr Bednarz, Karol Modzelewski, Krzysztof Turkowski, Władysław Frasyniuk, Zbigniew Mikoś, Andrzej Pawlik, Barbara Labuda. – DŻS, ZNiO, fot.T.
 • Gotowość strajkowa. – DŻS, ZNiO, fot.T. Drankowski
 • Ks. Stanisław Orzechowski i Jerzy Wagner - redaktor Solidarności Dolnośląskiej, 22 III 81. – DŻS, ZNiO, fot.T. Drankowski
 • W napięciu... – DŻS, ZNiO, fot. T. Drankowski
 • Marsz „Uwolnić więźniów politycznych” 25 V 1981 – DŻS, ZNiO, fot. T. Drankowski
 • Marsz „Uwolnić więźniów politycznych” 25 V 1981 – DŻS, ZNiO, fot. T. Drankowski
 • Przewodniczący KKP Lech Wałęsa we Wrocławiu 15-16 VI – DŻS, ZNiO, fot. K. Capała
 • Przewodniczący KKP Lech Wałęsa we Wrocławiu 15-16 VI – DŻS, ZNiO, fot. K. Capała
 • I Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk 29-30 VI 1981 w Hali Ludowej – DŻS, ZNiO, fot. K. Capała
 • Sala obrad w dniu rozpoczęcia II tury I Krajowego Zjazdu 26 IX 1981 – DŻS, ZNiO, fot. T. Drankowski
 • Na Zjeździe, od lewej: Barbara Labuda, Władysław Frasyniuk, Kazimierz Helebrandt, Adolf Juzwenko – DŻS, ZNiO, fot. N.N.
 • Zdobyłam! – DŻS, ZNiO, fot. Zbigniew Stokłosa
 • Wojskowe Terenowe Grupy Operacyjne w akcji wprowadzania ładu i porządku. – DŻS, ZNiO, fot. T. Drankowski
 • Wolna prasa – DŻS, ZNiO, fot. T. Drankowski
 • Prawdy nie da się zamalować – DŻS, ZNiO, fot. N.N.
 • Od prawej: Krzysztof Kozłowski, Adam Michnik, Karol Modzelewski, Maciej Zięba – DŻS, ZNiO, fot. K. Capała
 • I rocznica NSZZ „Solidarność” (30 VIII 1981 r.). Poświęcenie sztandaru. Na zdjęciu JE ks. kardynał Henryk Gulbinowicz – DŻS, ZNiO, fot. T. Drankowski
 • Ślubowanie składają m. in. Władysław Frasyniuk i Edward Majko - 30 VIII 1981 r. – DŻS, ZNiO, fot. T. Drankowski
 • Odsłonięcie pamiątkowej tablicy przez Jerzego Piórkowskiego, pierwszego przewodniczący MKZ – DŻS, ZNiO, fot.T. Drankowski
 • Słupy mówią. – DŻS, ZNiO, fot T. Drankowski
 • Marsz „Uwolnić więźniów politycznych” 25 V 1981 – DŻS, ZNiO, fot. T. Drankowski
 • Marsz „Uwolnić więźniów politycznych” 25 V 1981 – DŻS, ZNiO, fot. T. Drankowski
 • Strajk solidarnościowy w Zajezdni autobusowej MPK nr VII przy ul. Grabiszyńskiej – DŻS, ZNiO, fot. N. N.
 • Msza polowa podczas strajku solidarnościowego w Zajezdni autobusowej MPK nr VII przy ul. Grabiszyńskiej – DŻS, ZNiO, fot. N. N.
 • Orkiestra Opery Wrocławskiej – Strajk solidarnościowy w Zajezdni autobusowej MPK nr VII przy ul. Grabiszyńskiej – DŻS, ZNiO, fot. N. N.
 • Strajk solidarnościowy w Zajezdni autobusowej MPK nr VII przy ul. Grabiszyńskiej – DŻS, ZNiO, fot. N. N.
 • Strajk solidarnościowy w Zajezdni autobusowej MPK nr VII przy ul. Grabiszyńskiej – DŻS, ZNiO, fot. N. N.
 • Skany wybranych stron z książki prof. Włodzimierza Suleji „Solidarność" na Dolnym Śląsku (1986, wyd. podziemne, jako Stanisław Stefański). Archiwum Solidarności Tom 8 Seria: Relacje i opracowania. Wydawnictwo: nowa&arch

Wstecz
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Mapa