×
×
Obchody 63 rocznicy odzyskania niepodległości, uroczystości na Cmentarzu Wojskowym w Białymstoku, przemawia Krzysztof Burek, 11 listopada 1981 r.
Wizyta bpa Edwarda Ozorowskiego w Fabryce Wyrobów Runowych Biruna w Białymstoku
Wizyta bpa Edwarda Ozorowskiego w Fabryce Wyrobów Runowych Biruna w Białymstoku i msza św. w intencji powrotu do zdrowia Jana Pawła II, 16 maja 1981 r.
Wizyta bpa Edwarda Ozorowskiego w Fabryce Wyrobów Runowych Biruna w Białymstoku i msza św. w intencji powrotu do zdrowia Jana Pawła II, 16 maja 1981 r.
Wizyta bpa Edwarda Ozorowskiego w Fabryce Wyrobów Runowych Biruna w Białymstoku i msza św. w intencji powrotu do zdrowia Jana Pawła II, 16 maja 1981 r.
Wizyta delegacji "Solidarności" Regionu Białystok u Jana Pawła II, listopad 1981 r. Na zdjęciu z Ojcem świętym Stanisław Marczuk.
Wizyta delegacji "Solidarności" Regionu Białystok u Jana Pawła II, listopad 1981 r. Na zdjęciu z Ojcem świętym Jan Beszta-Borowski.
Delegaci Regionu Białystok na Walnym Zjeździe NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, wrzesień 1981 r.
Delegaci Regionu Białystok na Walnym Zjeździe NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, wrzesień 1981 r.
Delegaci Regionu Białystok na Walnym Zjeździe NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, wrzesień 1981 r.
Poświęcenie sztandaru ZR Białystok NSZZ "Solidarność", Białystok; przemawia Michał Pietkiewicz, w tle ks. Sławoj Leszek Głódź, 21 czerwca 1981 r.
Obchody 63 rocznicy odzyskania niepodległości, złożenie kwiatów przy krzyżu upamiętniającym żołnierzy z wojny 1920 r. w Białymstoku, 11 listopada 1981 r.
Marsz głodowy, Białystok, sierpień 1981 r.
Obchody 63 rocznicy odzyskania niepodległości, msza św. w białostockim kościele farnym, wiersze recytują Dorota Stypułkowska-Wiszowata i Lech Andrzej Świsłocki, 11 listopada 1981 r.