×
×

Dokumenty własne

Informacja o przyczynach, przebiegu i okolicznościach strajku w Fabryce Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach we wrześniu 1980 roku. Ze zbiorów Juliusza Brauna
Informacja o powstaniu 13 września 1980 roku w Kielcach Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych. Ze zbiorów Juliusza Brauna
Informacja o spotkaniu w dniu 23.10.1980 roku w hali sportowej KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ze zbiorów Wiesława Kwiatkowskiego
Hutnicza Solidarność: Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Huty im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim z 30.10.1980 roku. Ze zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w K
„Komunikaty Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych ,Solidarność,” Fabryki Samochodów Ciężarowych Starachowice z 10.11.1980 roku. Ze zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (zbiory specjalne)