×
×

Dokumenty własne "Solidarności"

Pismo MKZ NSZZ „S” Regionu Środkowo-Wschodniego z dn. 1 października 1980 r. do wojewody lubelskiego w sprawie mającego się odbyć godzinnego strajku ostrzegawczego
Postulaty MKZ NSZZ „S” Regionu Środkowo-Wschodniego do wojewody lubelskiego w sprawie doprecyzowania delegacji członków MKZ #1
Postulaty MKZ NSZZ „S” Regionu Środkowo-Wschodniego do wojewody lubelskiego w sprawie doprecyzowania delegacji członków MKZ #2
Załącznik do ww Postulatów – lista delegatów do Zarządu
Zażalenie Okręgowego Zespołu ds. Inspekcji Pracy z dn. 24 września 1980 r. do Prokuratora Generalnego w sprawie natychmiastowego opuszczenia zajmowanych pomieszczeń (dla lubelskiego MKZ) #1
Zażalenie Okręgowego Zespołu ds. Inspekcji Pracy z dn. 24 września 1980 r. do Prokuratora Generalnego w sprawie natychmiastowego opuszczenia zajmowanych pomieszczeń (dla lubelskiego MKZ) #2
Zażalenie Okręgowego Zespołu ds. Inspekcji Pracy z dn. 24 września 1980 r. do Prokuratora Generalnego w sprawie natychmiastowego opuszczenia zajmowanych pomieszczeń (dla lubelskiego MKZ)
Uchwała Założycielskiego Komitetu Robotniczego NSZZ „Solidarność” w FSC w Lublinie z dn. 7 października 1980 r.
Uchwała Komitetu Założycielskiego Międzyzakładowego Środkowo-Wschodniego Regionu Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych w Lublinie – skład Komitetu #1
Uchwała Komitetu Założycielskiego Międzyzakładowego Środkowo-Wschodniego Regionu Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych w Lublinie – skład Komitetu #2
Komunikat o spotkaniu Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” w dnia 11 września 1980 r. z wojewodą lubelskim