×
×

Dokumenty SB

Plan operacyjnego zabezpieczenia obiektu krypt. „Związek” na czas instalowania PP z dnia 13 grudnia 1980 r. #1
Plan operacyjnego zabezpieczenia obiektu krypt. „Związek” na czas instalowania PP z dnia 13 grudnia 1980 r. #2
Plan działań neutralizujących akcję „S”, [prowadzoną] pod hasłem „Zejdziemy z murów, gdy wejdziemy na anteny i ekrany” z 16 listopada 1981 r. #1
Plan działań neutralizujących akcję „S”, [prowadzoną] pod hasłem „Zejdziemy z murów, gdy wejdziemy na anteny i ekrany” z 16 listopada 1981 r. #2
Szyfrogram z dnia 22 stycznia 1980 r. naczelnika Wydziału II KWMO w Chełmie do naczelnika Wydziału III KWMO w Lublinie w sprawie powstania regionalnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Chełmskiej
Informacja z dnia 31 grudnia 1980 r. na temat „Biuletynów Informacyjnych” Regionu Środkowo-Wschodniego i lokalnych
Porozumienie z dnia 27 listopada 1981 r. między Zarządem Regionalnym NSZZ „S” Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie a wojewodą lubelskim #1
Porozumienie z dnia 27 listopada 1981 r. między Zarządem Regionalnym NSZZ „S” Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie a wojewodą lubelskim #2
Dokument SB informujący o „założeniu sprawy operacyjnego sprawdzenia Widmo” w związku z powziętą informacją o wydawaniu miesięcznika NSZZ „S” „Miesiące”
Meldunek operacyjny z dnia 4 sierpnia 1981 r. w sprawie posiedzenia Prezydium Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „S” (3 sierpnia 1981 r.) #1
Meldunek operacyjny z dnia 4 sierpnia 1981 r. w sprawie posiedzenia Prezydium Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „S” (3 sierpnia 1981 r.) #2
Raport z dnia 23 kwietnia 1981 r. z realizacji zadania specjalnego (fotografowanie dokumentów „S”) w siedzibie Regionu Środkowo-Wschodniego #1
Raport z dnia 23 kwietnia 1981 r. z realizacji zadania specjalnego (fotografowanie dokumentów „S”) w siedzibie Regionu Środkowo-Wschodniego #2
Raport z dnia 23 kwietnia 1981 r. z realizacji zadania specjalnego (fotografowanie dokumentów „S”) w siedzibie Regionu Środkowo-Wschodniego #3
Meldunek operacyjny z dnia 27 lipca 1981 r. sporządzony na podstawie taśm magnetofonowych z przebiegu wyborów KKZ w Zamościu