×
×

Dokumenty SB

1981 sierpień 11, Warszawa – Notatka służbowa w sprawie zasad postępowania MO w przypadku przestępstw popełnionych w związku z przewidywanym w dniach 17-22 sierpnia 1981 r. „marszem gwiaździstym”. #1
1981 sierpień 11, Warszawa – Notatka służbowa w sprawie zasad postępowania MO w przypadku przestępstw popełnionych w związku z przewidywanym w dniach 17-22 sierpnia 1981 r. „marszem gwiaździstym”. #2
1981 sierpień 11, Warszawa – Notatka służbowa w sprawie zasad postępowania MO w przypadku przestępstw popełnionych w związku z przewidywanym w dniach 17-22 sierpnia 1981 r. „marszem gwiaździstym”. #3
1980 grudzień 15, Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie obiektowej krypt. „Sezam II” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Pionkach. #1
1980 grudzień 15, Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie obiektowej krypt. „Sezam II” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Pionkach. #2
1980 grudzień 15, Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie obiektowej krypt. „Sezam II” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Pionkach. #3
1980 grudzień 15, Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie obiektowej krypt. „Sezam II” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Pionkach. #4
1980 grudzień 15, Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie obiektowej krypt. „Sezam II” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Pionkach. #5
1980 grudzień 15, Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie obiektowej krypt. „Sezam II” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Pionkach. #6
1981 styczeń 21, Radom – Stenogram z komunikatu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska nadanego w dniu 21.01.1981 r. #1
1981 styczeń 21, Radom – Stenogram z komunikatu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska nadanego w dniu 21.01.1981 r. #2
1981 styczeń 21, Radom – Stenogram z komunikatu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska nadanego w dniu 21.01.1981 r. #3
1981 styczeń 21, Radom – Stenogram z komunikatu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska nadanego w dniu 21.01.1981 r. #4
1981 styczeń 21, Radom – Stenogram z komunikatu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska nadanego w dniu 21.01.1981 r. #5
1981 styczeń 21, Radom – Stenogram z komunikatu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska nadanego w dniu 21.01.1981 r. #6
1981 styczeń 21, Radom – Stenogram z komunikatu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska nadanego w dniu 21.01.1981 r. #7
1981 grudzień 16, Radom – Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusza Żabińskiego dot. sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Przekonania” założonej w związku z powołaniem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy NSZZ
1981 grudzień 16, Radom – Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusza Żabińskiego dot. sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Przekonania” założonej w związku z powołaniem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy NSZZ
1981 grudzień 16, Radom – Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusza Żabińskiego dot. sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Przekonania” założonej w związku z powołaniem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy NSZZ
1981 grudzień 16, Radom – Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusza Żabińskiego dot. sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Przekonania” założonej w związku z powołaniem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy NSZZ
1981 grudzień 16, Radom – Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusza Żabińskiego dot. sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Przekonania” założonej w związku z powołaniem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy NSZZ
1981 luty 2, Radom – Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusza Żabińskiego dot. powołania Komisji Rehabilitacyjnej przy MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. #1
1981 luty 2, Radom – Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusza Żabińskiego dot. powołania Komisji Rehabilitacyjnej przy MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. #2
1981 luty 2, Radom – Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusza Żabińskiego dot. powołania Komisji Rehabilitacyjnej przy MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. #3
1981 luty 2, Radom – Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusza Żabińskiego dot. powołania Komisji Rehabilitacyjnej przy MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. #4
1981 luty 2, Radom – Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusza Żabińskiego dot. powołania Komisji Rehabilitacyjnej przy MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. #5
1981 luty 2, Radom – Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusza Żabińskiego dot. powołania Komisji Rehabilitacyjnej przy MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. #6
1981 luty 2, Radom – Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusza Żabińskiego dot. powołania Komisji Rehabilitacyjnej przy MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. #7
1981 luty 2, Radom – Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusza Żabińskiego dot. powołania Komisji Rehabilitacyjnej przy MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. #8
1981 luty 2, Radom – Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusza Żabińskiego dot. powołania Komisji Rehabilitacyjnej przy MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. #9
1982 luty 2, Radom – Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III „A” KWMO w Radomiu ppłk. Jerzego Szumowskiego dot. sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Strajk” założonej w związku z zagrożeniem strajkowym jesienią 1981 r. #1
1982 luty 2, Radom – Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III „A” KWMO w Radomiu ppłk. Jerzego Szumowskiego dot. sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Strajk” założonej w związku z zagrożeniem strajkowym jesienią 1981 r. #2
1982 luty 2, Radom – Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III „A” KWMO w Radomiu ppłk. Jerzego Szumowskiego dot. sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Strajk” założonej w związku z zagrożeniem strajkowym jesienią 1981 r. #3
1982 luty 19, Radom – Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III „A” KWMO w Radomiu ppłk. Jerzego Szumowskiego dot. sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Pogotowie” założonej w związku z zagrożeniem strajkowym jesienią 1981 r. #1
1982 luty 19, Radom – Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III „A” KWMO w Radomiu ppłk. Jerzego Szumowskiego dot. sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Pogotowie” założonej w związku z zagrożeniem strajkowym jesienią 1981 r. #2
1982 luty 19, Radom – Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III „A” KWMO w Radomiu ppłk. Jerzego Szumowskiego dot. sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Pogotowie” założonej w związku z zagrożeniem strajkowym jesienią 1981 r. #3
1981 sierpień 26, Radom – Pismo (rozkaz) do jednostek MO woj. radomskiego dot. zapowiedzianego strajku ostrzegawczego na dzień 28 sierpnia 1981 r. przez MKR NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. #1
1980 wrzesień 18, Radom – Meldunek zastępcy komendanta miejskiego MO w Radomiu kpt. Marka Łasińskiego dla Sztabu KWMO w Radomiu dot. sytuacji na terenie Radomia. #1
1980 wrzesień 18, Radom – Meldunek zastępcy komendanta miejskiego MO w Radomiu kpt. Marka Łasińskiego dla Sztabu KWMO w Radomiu dot. sytuacji na terenie Radomia. #2
1980 wrzesień 18, Radom – Meldunek zastępcy komendanta miejskiego MO w Radomiu kpt. Marka Łasińskiego dla Sztabu KWMO w Radomiu dot. sytuacji na terenie Radomia. #3
1980 wrzesień 18, Radom – Meldunek zastępcy komendanta miejskiego MO w Radomiu kpt. Marka Łasińskiego dla Sztabu KWMO w Radomiu dot. sytuacji na terenie Radomia. #4
1980 wrzesień 19, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #1
1980 wrzesień 19, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #2
1980 wrzesień 19, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #3
1980 wrzesień 19, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #4
1980 wrzesień 19, Radom – Informacja Naczelnika Wydziału Inspekcji KWMO w Radomiu mjr Napoleona Kosińskiego dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy i innych środowisk w woj. radomskim. #1
1980 wrzesień 19, Zwoleń – Notatka służbowa ppor. Stanisława Wójcika dot. ulotek znalezionych na terenie Warsztatów Stolarskich w Karczówce należących do Spółdzielni Pracy im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu.
1980 wrzesień 24, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #1
1980 wrzesień 24, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #2
1980 wrzesień 24, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #3
1980 wrzesień 24, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #4
1980 wrzesień 26, Radom – Informacja st. inspektora Wydziału II KWMO w Radomiu por. Aleksandra Umięckiego dot. wypowiedzi i komentarzy związanych z aktualną sytuacją w kraju. #1
1980 wrzesień 26, Radom – Informacja st. inspektora Wydziału II KWMO w Radomiu por. Aleksandra Umięckiego dot. wypowiedzi i komentarzy związanych z aktualną sytuacją w kraju. #2
1980 październik 4, Radom – Meldunek dla dyżurnego Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych w Warszawie dot. sytuacji na terenie woj. radomskiego.
1980 październik 4, Radom – Meldunek komendanta miejskiego MO w Radomiu ppłk. Bronisława Marczyka dla Sztabu KWMO w Radomiu dot. sytuacji na terenie Radomia. #1
1980 październik 4, Radom – Meldunek komendanta miejskiego MO w Radomiu ppłk. Bronisława Marczyka dla Sztabu KWMO w Radomiu dot. sytuacji na terenie Radomia. #2
1980 październik 4, Radom – Meldunek komendanta miejskiego MO w Radomiu ppłk. Bronisława Marczyka dla Sztabu KWMO w Radomiu dot. sytuacji na terenie Radomia. #3
1980 październik 6, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego w dniach 5-6.10.1980 r. #4
1980 październik 6, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego w dniach 5-6.10.1980 r. #5
1980 październik 6, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego w dniach 5-6.10.1980 r. #6
1980 październik 6, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego w dniach 5-6.10.1980 r. #7
1980 październik 9, Radom – Raport st. inspektora Wydziału Przestępstw Gospodarczych KWMO w Radomiu mł. chor. Mirosława Benisza dla komendanta wojewódzkiego MO w Radomiu dot. braku wody bieżącej oraz ogrzewania w budynku zamieszkiwanym wyłącznie przez pra
1980 październik 9, Radom – Raport st. inspektora Wydziału Przestępstw Gospodarczych KWMO w Radomiu mł. chor. Mirosława Benisza dla komendanta wojewódzkiego MO w Radomiu dot. braku wody bieżącej oraz ogrzewania w budynku zamieszkiwanym wyłącznie przez pra
1980 październik 9, Radom – Informacja dla I Sekretarza PZPR w Radomiu tow. Janusza Prokopiaka dot. spotkania studentów Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu na temat powołania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. #1
1980 październik 9, Radom – Informacja dla I Sekretarza PZPR w Radomiu tow. Janusza Prokopiaka dot. spotkania studentów Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu na temat powołania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. #2
1980 październik 25, Radom – Meldunek zastępcy komendanta miejskiego MO w Radomiu mjr. Wacława Wójcika dla Sztabu KWMO w Radomiu dot. sytuacji na terenie Radomia. #1
1980 październik 25, Radom – Meldunek zastępcy komendanta miejskiego MO w Radomiu mjr. Wacława Wójcika dla Sztabu KWMO w Radomiu dot. sytuacji na terenie Radomia. #2
1980 październik 25, Radom – Meldunek zastępcy komendanta miejskiego MO w Radomiu mjr. Wacława Wójcika dla Sztabu KWMO w Radomiu dot. sytuacji na terenie Radomia. #3
1980 październik 25, Radom – Meldunek zastępcy komendanta miejskiego MO w Radomiu mjr. Wacława Wójcika dla Sztabu KWMO w Radomiu dot. sytuacji na terenie Radomia. #4
1980 wrzesień 1, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #1
1980 wrzesień 1, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #2
1980 wrzesień 1, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #3
1980 wrzesień 1, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #4
1980 wrzesień 3, Radom – Notatka służbowa inspektora Wydziału III „A” KWMO w Radomiu dot. spotkania załogi z dyrekcją w dniu 2 września 1980 r. w Zakładach Remontu Energetyki w Lublinie – baza przy Elektrowni Kozienice. #1
1980 wrzesień 4, Radom – Meldunek komendanta miejskiego MO w Radomiu ppłk. Bronisława Marczyka dla Sztabu KWMO w Radomiu dot. sytuacji na terenie Radomia. #1
1980 wrzesień 4, Radom – Meldunek komendanta miejskiego MO w Radomiu ppłk. Bronisława Marczyka dla Sztabu KWMO w Radomiu dot. sytuacji na terenie Radomia. #2
1980 wrzesień 4, Radom – Informacja naczelnika Wydziału Kryminalnego KWMO w Radomiu kpt. J. Majbauma dot. sytuacji społeczno-politycznej na terenie woj. radomskiego. #1
1980 wrzesień 4, Radom – Informacja naczelnika Wydziału Kryminalnego KWMO w Radomiu kpt. J. Majbauma dot. sytuacji społeczno-politycznej na terenie woj. radomskiego. #2
1980 wrzesień 3, Radom – Notatka służbowa por. Andrzeja Karaska dot. spotkania z pracownikami Kolumny Transportu Sanitarnego w Radomiu z przedstawicielami władz. #1
1980 wrzesień 3, Radom – Notatka służbowa por. Andrzeja Karaska dot. spotkania z pracownikami Kolumny Transportu Sanitarnego w Radomiu z przedstawicielami władz. #2
1980 wrzesień 3, Radom – Informacja naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusza Żabińskiego dot. nastrojów i komentarzy w obiektach i środowiskach ochranianych przez Wydział III KWMO w Radomiu. #1
1980 wrzesień 3, Radom – Informacja naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusza Żabińskiego dot. nastrojów i komentarzy w obiektach i środowiskach ochranianych przez Wydział III KWMO w Radomiu. #2
1980 wrzesień 6, Radom – Informacja inspektora Wydziału IV KWMO w Radomiu ppor. Andrzeja Michalskiego dot. wypowiedzi w środowiskach kleru świeckiego i zakonnego. #1
1980 wrzesień 6, Radom – Informacja inspektora Wydziału IV KWMO w Radomiu ppor. Andrzeja Michalskiego dot. wypowiedzi w środowiskach kleru świeckiego i zakonnego. #2
1980 wrzesień 6, Radom – Informacja st. inspektora Wydziału II KWMO w Radomiu por. Aleksandra Umięckiego dot. wypowiedzi i komentarzy związanych z aktualna sytuacja społeczno-polityczną w kraju. #1
1980 wrzesień 6, Radom – Informacja st. inspektora Wydziału II KWMO w Radomiu por. Aleksandra Umięckiego dot. wypowiedzi i komentarzy związanych z aktualna sytuacja społeczno-polityczną w kraju. #2
1980 wrzesień 6, Radom – Informacja st. inspektora Wydziału II KWMO w Radomiu por. Aleksandra Umięckiego dot. wypowiedzi i komentarzy związanych z aktualna sytuacja społeczno-polityczną w kraju. #3
1980 wrzesień 6, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #1
1980 wrzesień 6, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #2
1980 wrzesień 6, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #3
1980 wrzesień 6, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #4
1980 wrzesień 6, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #5
1980 wrzesień 10, Radom – Notatka służbowa mł. inspektora Wydziału „T” KWMO w Radomiu st. szer. Zbigniewa Morgasia. #1
1980 wrzesień 10, Radom – Notatka służbowa mł. inspektora Wydziału „T” KWMO w Radomiu st. szer. Zbigniewa Morgasia. #2
1980 wrzesień 13, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #1
1980 wrzesień 13, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #2
1980 wrzesień 13, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #3
1980 wrzesień 13, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #4
1980 wrzesień 13, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #5
1980 wrzesień 13, Radom – Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej wśród załóg zakładów pracy oraz innych grup i środowisk społecznych na terenie woj. radomskiego. #6
1980 grudzień 16, Przysucha – Pismo kierownika Komisariatu MO w Przysusze ppor. Janusza Brzezińskiego do kierownika Sztabu KWMO w Radomiu dot. zawiązywania się „Solidarności” na terenie Przysuchy. #1
1980 grudzień 16, Przysucha – Pismo kierownika Komisariatu MO w Przysusze ppor. Janusza Brzezińskiego do kierownika Sztabu KWMO w Radomiu dot. zawiązywania się „Solidarności” na terenie Przysuchy. #2
1981 luty 20, Przysucha – Pismo kierownika Komisariatu MO w Przysusze ppor. Janusza Brzezińskiego do naczelnika Wydziału III „A” KWMO w Radomiu dot. postulatów NSZZ „Solidarność” Ziemia Przysuska. #1
1981 styczeń 10, Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie obiektowej krypt. „Pilica” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Białobrzegach. #1
1981 styczeń 10, Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie obiektowej krypt. „Pilica” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Białobrzegach. #2
1981 styczeń 10, Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie obiektowej krypt. „Pilica” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Białobrzegach. #3
1981 styczeń 10, Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie obiektowej krypt. „Pilica” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Białobrzegach. #4
1981 styczeń 10, Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie obiektowej krypt. „Pilica” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Białobrzegach. #5
1981 styczeń 10, Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie obiektowej krypt. „Pilica” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Białobrzegach. #6
1981 styczeń 10, Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie obiektowej krypt. „Pilica” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Białobrzegach. #7
1981 luty 10, Białobrzegi – Składy osobowe Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” na terenie działalności Komisariatu MO w Białobrzegach (stan na dzień 10 lutego 1981 r.). #1
1981 luty 10, Białobrzegi – Składy osobowe Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” na terenie działalności Komisariatu MO w Białobrzegach (stan na dzień 10 lutego 1981 r.). #2
1981 luty 10, Białobrzegi – Składy osobowe Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” na terenie działalności Komisariatu MO w Białobrzegach (stan na dzień 10 lutego 1981 r.). #3
1983 styczeń 27, Radom – Analiza materiałów sprawy obiektowej krypt. „Pilica” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Białobrzegach. #1
1983 styczeń 27, Radom – Analiza materiałów sprawy obiektowej krypt. „Pilica” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Białobrzegach. #2
1983 styczeń 27, Radom – Analiza materiałów sprawy obiektowej krypt. „Pilica” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Białobrzegach. #3
1983 styczeń 27, Radom – Analiza materiałów sprawy obiektowej krypt. „Pilica” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Białobrzegach. #4
1983 styczeń 27, Radom – Analiza materiałów sprawy obiektowej krypt. „Pilica” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Białobrzegach. #5
1983 styczeń 27, Radom – Analiza materiałów sprawy obiektowej krypt. „Pilica” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Białobrzegach. #6
1983 styczeń 27, Radom – Analiza materiałów sprawy obiektowej krypt. „Pilica” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Białobrzegach. #7
1983 styczeń 27, Radom – Analiza materiałów sprawy obiektowej krypt. „Pilica” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Białobrzegach. #8
[1981], Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie krypt. „Centrum” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Kozienicach. #1
[1981], Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie krypt. „Centrum” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Kozienicach. #2
[1981], Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie krypt. „Centrum” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Kozienicach. #3
[1981], Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie krypt. „Centrum” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Kozienicach. #4
[1981], Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie krypt. „Centrum” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Kozienicach. #5
[1981], Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie krypt. „Centrum” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Kozienicach. #6
[1981], Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie krypt. „Centrum” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Kozienicach. #7
[1981], Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie krypt. „Centrum” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Kozienicach. #8
[1981], Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie krypt. „Centrum” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Kozienicach. #9
[1981], Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie krypt. „Centrum” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Kozienicach. #10
[1981], Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie krypt. „Centrum” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Kozienicach. #11
1983 luty 16, Radom – Analiza sprawy obiektowej krypt. „Centrum” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Kozienicach. #1
1983 luty 16, Radom – Analiza sprawy obiektowej krypt. „Centrum” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Kozienicach. #2
1983 luty 16, Radom – Analiza sprawy obiektowej krypt. „Centrum” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Kozienicach. #3
1983 luty 16, Radom – Analiza sprawy obiektowej krypt. „Centrum” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Kozienicach. #4
1983 luty 16, Radom – Analiza sprawy obiektowej krypt. „Centrum” na MKZ NSZZ „Solidarność” w Kozienicach. #5
1980 grudzień 19, Radom – Plan czynności operacyjnych w sprawie obiektowej krypt. „Syndykat II” na TKZ NSZZ „Solidarność” w Warce. #1
1980 grudzień 19, Radom – Plan czynności operacyjnych w sprawie obiektowej krypt. „Syndykat II” na TKZ NSZZ „Solidarność” w Warce. #2
1980 grudzień 19, Radom – Plan czynności operacyjnych w sprawie obiektowej krypt. „Syndykat II” na TKZ NSZZ „Solidarność” w Warce. #3
1980 grudzień 19, Radom – Plan czynności operacyjnych w sprawie obiektowej krypt. „Syndykat II” na TKZ NSZZ „Solidarność” w Warce. #4
1981 luty 19, Warka – Pismo kierownika Komisariatu MO w Warce por. W. Gożkowskiego do naczelnika Wydziału III „A” KWMO w Radomiu dot. działalności TKZ NSZZ „Solidarność” w Warce. #1
1981 luty 19, Warka – Pismo kierownika Komisariatu MO w Warce por. W. Gożkowskiego do naczelnika Wydziału III „A” KWMO w Radomiu dot. działalności TKZ NSZZ „Solidarność” w Warce. #2
1981 luty 19, Warka – Pismo kierownika Komisariatu MO w Warce por. W. Gożkowskiego do naczelnika Wydziału III „A” KWMO w Radomiu dot. działalności TKZ NSZZ „Solidarność” w Warce. #3
[1980], Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie obiektowej krypt. „Odnowa” założonej na MKZ NSZZ „Solidarność” w Szydłowcu. #1
[1980], Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie obiektowej krypt. „Odnowa” założonej na MKZ NSZZ „Solidarność” w Szydłowcu. #2
[1980], Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie obiektowej krypt. „Odnowa” założonej na MKZ NSZZ „Solidarność” w Szydłowcu. #3
[1980], Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie obiektowej krypt. „Odnowa” założonej na MKZ NSZZ „Solidarność” w Szydłowcu. #4
[1980], Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie obiektowej krypt. „Odnowa” założonej na MKZ NSZZ „Solidarność” w Szydłowcu. #5
[1980], Radom – Ocena sytuacji operacyjno-politycznej oraz plan pracy w sprawie obiektowej krypt. „Odnowa” założonej na MKZ NSZZ „Solidarność” w Szydłowcu. #6
1980 grudzień 6, Radom – Notatka służbowa-stenogram naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusz Żabińskiego ze spotkania z TW ps. „Radomiak” dot. zjazdu delegatów TKZ NSZZ „Solidarność” z woj. radomskiego. #1
1980 grudzień 6, Radom – Notatka służbowa-stenogram naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusz Żabińskiego ze spotkania z TW ps. „Radomiak” dot. zjazdu delegatów TKZ NSZZ „Solidarność” z woj. radomskiego. #2
1980 grudzień 6, Radom – Notatka służbowa-stenogram naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusz Żabińskiego ze spotkania z TW ps. „Radomiak” dot. zjazdu delegatów TKZ NSZZ „Solidarność” z woj. radomskiego. #3
1980 grudzień 6, Radom – Notatka służbowa-stenogram naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusz Żabińskiego ze spotkania z TW ps. „Radomiak” dot. zjazdu delegatów TKZ NSZZ „Solidarność” z woj. radomskiego. #4
1980 grudzień 6, Radom – Notatka służbowa-stenogram naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusz Żabińskiego ze spotkania z TW ps. „Radomiak” dot. zjazdu delegatów TKZ NSZZ „Solidarność” z woj. radomskiego. #5
1980 grudzień 6, Radom – Notatka służbowa-stenogram naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusz Żabińskiego ze spotkania z TW ps. „Radomiak” dot. zjazdu delegatów TKZ NSZZ „Solidarność” z woj. radomskiego. #6
1980 grudzień 6, Radom – Notatka służbowa-stenogram naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusz Żabińskiego ze spotkania z TW ps. „Radomiak” dot. zjazdu delegatów TKZ NSZZ „Solidarność” z woj. radomskiego. #7
1980 grudzień 6, Radom – Notatka służbowa-stenogram naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusz Żabińskiego ze spotkania z TW ps. „Radomiak” dot. zjazdu delegatów TKZ NSZZ „Solidarność” z woj. radomskiego. #8
1980 grudzień 6, Radom – Notatka służbowa-stenogram naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu kpt. Tadeusz Żabińskiego ze spotkania z TW ps. „Radomiak” dot. zjazdu delegatów TKZ NSZZ „Solidarność” z woj. radomskiego. #9
1980 grudzień 17, Radom – Plan czynności operacyjnych w sprawie obiektowej krypt. „Baza” założonej na MKZ NSZZ „Solidarność” w Lipsku. #1
1980 grudzień 17, Radom – Plan czynności operacyjnych w sprawie obiektowej krypt. „Baza” założonej na MKZ NSZZ „Solidarność” w Lipsku. #2
1980 grudzień 17, Radom – Plan czynności operacyjnych w sprawie obiektowej krypt. „Baza” założonej na MKZ NSZZ „Solidarność” w Lipsku. #3
1980 grudzień 17, Radom – Plan czynności operacyjnych w sprawie obiektowej krypt. „Baza” założonej na MKZ NSZZ „Solidarność” w Lipsku. #4
1980 grudzień 17, Radom – Plan czynności operacyjnych w sprawie obiektowej krypt. „Baza” założonej na MKZ NSZZ „Solidarność” w Lipsku. #5
[1980], Radom – Wyciąg z meldunku operacyjnego do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Filia” nr rej. 6692 dot. sytuacji strajkowej w Zakładzie Zespołów Samochodowych w Lipsku. #1
[1980], Radom – Wyciąg z meldunku operacyjnego do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Filia” nr rej. 6692 dot. sytuacji strajkowej w Zakładzie Zespołów Samochodowych w Lipsku. #2
[1980], Radom – Wyciąg z meldunku operacyjnego do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Filia” nr rej. 6692 dot. sytuacji strajkowej w Zakładzie Zespołów Samochodowych w Lipsku. #3
[1980], Radom – Wyciąg z meldunku operacyjnego do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Filia” nr rej. 6692 dot. sytuacji strajkowej w Zakładzie Zespołów Samochodowych w Lipsku. #4
[1980], Radom – Wyciąg z meldunku operacyjnego do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Filia” nr rej. 6692 dot. sytuacji strajkowej w Zakładzie Zespołów Samochodowych w Lipsku. #5
[1980], Radom – Wyciąg z meldunku operacyjnego do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Filia” nr rej. 6692 dot. sytuacji strajkowej w Zakładzie Zespołów Samochodowych w Lipsku. #6