×
×

Dokumenty SB

Meldunek o sytuacji społeczno – politycznej w województwie włocławskim z dn.15.12.1980r. #1
Meldunek o sytuacji społeczno – politycznej w województwie włocławskim z dn.15.12.1980r. #2
Informacja o sytuacji społeczno – politycznej w województwie włocławskim w ramach akcji „Lato-80” z dnia 19.08.1980 r.
Informacja z dnia 19.08.1980 r. dotycząca wypowiedzi mieszkańców na temat sytuacji społeczno – gospodarczej.
Informacja z dnia 19.08.1980 r. dotycząca wypowiedzi mieszkańców na temat sytuacji społeczno – gospodarczej.
Notatka służbowa o sytuacji społeczno – politycznej w województwie włocławskim z dnia 30.08.1980 r. #1
Notatka służbowa o sytuacji społeczno – politycznej w województwie włocławskim z dnia 30.08.1980 r. #2
Notatka służbowa o sytuacji społeczno – politycznej w województwie włocławskim z dnia 30.08.1980 r. #3
Informacja o sytuacji społeczno – politycznej na terenie Włocławka z 30.08.1980 r. #1
Informacja o sytuacji społeczno – politycznej na terenie Włocławka z 30.08.1980 r. #2
Informacja o sytuacji społeczno – politycznej na terenie Włocławka z 30.08.1980 r. #3
Notatka służbowa dotycząca sytuacji na terenie Włocławka w związku z wydarzeniami w Bydgoszczy w dniu 19.03.1981 r. #1
Notatka służbowa dotycząca sytuacji na terenie Włocławka w związku z wydarzeniami w Bydgoszczy w dniu 19.03.1981 r. #2
Notatka służbowa dotycząca sytuacji na terenie Włocławka w związku z wydarzeniami w Bydgoszczy w dniu 19.03.1981 r. #3
Meldunek o sytuacji społeczno – politycznej w województwie z dnia 06.12.1981 r. #1
Meldunek o sytuacji społeczno – politycznej w województwie z dnia 06.12.1981 r. #2
Meldunek o sytuacji społeczno – politycznej w województwie z dnia 06.12.1981 r. #3
Meldunek o sytuacji społeczno – politycznej w województwie z dnia 06.12.1981 r. #4
Meldunek o sytuacji społeczno – politycznej w województwie z dnia 06.12.1981 r. #5
Meldunek o sytuacji społeczno – politycznej w województwie z dnia 06.12.1981 r. #6
Meldunek o sytuacji społeczno – politycznej w województwie z dnia 06.12.1981 r. #7
Meldunek o sytuacji społeczno – politycznej w województwie z dnia 06.12.1981 r. #8
Meldunek o sytuacji społeczno – politycznej w województwie z dnia 06.12.1981 r. #9
Meldunek o sytuacji społeczno – politycznej w województwie z dnia 23.01.1981 r.
Meldunek o sytuacji społeczno – politycznej w województwie z dnia 20.03.1981 r. #1
Meldunek o sytuacji społeczno – politycznej w województwie z dnia 20.03.1981 r. #2
Meldunek o sytuacji społeczno – politycznej w województwie z dnia 20.03.1981 r. #3
Zestawienie osób przeznaczonych do internowania z dnia 13.02.1981r.
Plan internowania i przeprowadzania rozmów zastraszających w ramach akcji „Jodła” 1981 r. #1
Plan internowania i przeprowadzania rozmów zastraszających w ramach akcji „Jodła” 1981 r. #2
Plan internowania i przeprowadzania rozmów zastraszających w ramach akcji „Jodła” 1981 r. #3
Plan internowania i przeprowadzania rozmów zastraszających w ramach akcji „Jodła” 1981 r. #4
Plan internowania i przeprowadzania rozmów zastraszających w ramach akcji „Jodła” 1981 r. #5
Plan internowania i przeprowadzania rozmów zastraszających w ramach akcji „Jodła” 1981 r. #6
Plan internowania i przeprowadzania rozmów zastraszających w ramach akcji „Jodła” 1981 r. #7
Notatka służbowa z dnia 05.12.1980 r. dotycząca zapoznania się z teczkami osób przeznaczonych do izolacji.
Notatka służbowa z dnia 05.12.1980 r. dotycząca zapoznania się z teczkami osób przeznaczonych do izolacji.
Plan rozmowy ostrzegawczej opracowany w ramach akcji „Klon” z dnia 07.12.1981 r. #1
Plan rozmowy ostrzegawczej opracowany w ramach akcji „Klon” z dnia 07.12.1981 r. #2
Plan rozmowy ostrzegawczej opracowany w ramach akcji „Klon” z dnia 07.12.1981 r. #3
Plan rozmowy ostrzegawczej opracowany w ramach akcji „Klon” z dnia 07.12.1981 r. #4