×
×

Dokumenty SB

KWMO Elbląg, pismo z dn. 01.09.1980 r. przesyłające zdjęcia mężczyzny kontaktującego się z figurantem