×
×

Dokumenty SB

Informacja na temat składu Zarządu Regionu Chełmskiego NSZZ Solidarność i Prezydium ZR, 18 III 1981, IPN Lu 0120/74 t. 2, k. 120
Pismo Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Chełmie do komendanta wojewódzkiego MO w Chełmie, 3 VIII 1980, Lu_0120/74 t. 4, k. 226
Pismo Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Chełmie do komendanta wojewódzkiego MO w Chełmie, 3 VIII 1980, Lu_0120/74 t. 4, k. 227
Oświadczenie Egzekutywy KW PZPR w Chełmie, [sierpień 1981], IPN Lu 0120/74 t. 2, k. 119
Telefonogram komendanta wojewódzkiego MO w Chełmie płk. Henryka Kamińskiego dotyczący akcji protestacyjnej zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność” Region Chełmski, 6 VIII 1981, IPN Lu, 0120/74, t. 4, k. 189
Informacja komendanta wojewódzkiego MO w Chełmie płk. Henryka Kamińskiego dotycząca akcji protestacyjnej zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność” Region Chełmski, 7 VIII 1981, IPN Lu, 0120/74, t. 4, k. 175
Informacja komendanta wojewódzkiego MO w Chełmie płk. Henryka Kamińskiego dotycząca akcji protestacyjnej zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność” Region Chełmski, 7 VIII 1981, IPN Lu, 0120/74, t. 4, k. 176
Notatka urzędowa funkcjonariusza MO por. Leszka Bieleckiego, 13 VIII 1981, IPN Lu 0120/74 t. 2, k. 159
Pismo naczelnika Wydziału III „A” SB KW MO w Chełmie do naczelnika Wydziału I Departamentu III „A” MSW w Warszawie, 28 VIII 1981, IPN Lu 0120/74 t. 2, k. 88.
Wykaz internowanych z Regionu Chełmskiego NSZZ „Solidarność”, maj 1982, IPN Lu 0120/74, t. 6, k. 62
Wykaz osób wobec których uchylono decyzję o internowaniu, maj 1981, Lu 0120/74, t. 6, k. 63