Czytelnia

1979-1980 Jan Paweł II i Sierpień '80

1979-1980 Jan Paweł II i Sierpień '80 - dodatek do "Rzeczpospolitej" z cyklu "Oblicza PRL" przygotowywany we współpracy z IPN  (nr 12 z dn. 29.01.2008 r.)

Na plakatach, w telewizji i prasie, podczas oficjalnych ceremonii sławiono „wieczną przyjaźń z Krajem Rad” oraz „dynamiczny rozwój socjalistycznej ojczyzny”. Tymczasem bankructwo PRL stało się już faktem. Dwa wydarzenia dziejowe odmieniły w tamtych latach oblicze Polski. W czerwcu 1979 roku przyjechał do Polski papież Polak Jan Paweł II. Po roku fala strajków robotniczych – z epicentrum w Stoczni Gdańskiej – doprowadziła do powstania „Solidarności”, łamiąc wszechwładzę partii komunistycznej. Przecięty też został węzeł gordyjski – jak na plakacie – wymuszonej „przyjaźni polsko-radzieckiej”.

Mapa