Czytelnia

Wielkopolska Solidarność w materiałach aparatu represji 1980–1989

Wielkopolska Solidarność w materiałach aparatu represji 1980–1989, red. Waldemar Handke, IPN, Poznań 2006

Problem inwigilacji agenturalnej związku wymaga jeszcze wieloletnich badań. Nie po to by burzyć mit o niezłomnych ludziach „Solidarności” walczących z komuną, lecz by rzetelna wiedza nie pozwoliła na zastąpienie go innym mitem o rzekomym sterowaniu tym ruchem przez Służbę Bezpieczeństwa. Jeśli nie przeprowadzimy takich badań pozwolimy na pozagrobowe zwycięstwo bezpieki. To bowiem jej przedstawiciele pozostaną ekspertami w tej kwestii. Jedyną drogą wydaje się być swoista lustracja czyli sprawdzenie ewentualnych związków z SB członków władz związku z lat 1980 – 1981. Dopiero po wyłowieniu przypadków współpracy z SB (ale także ewentualnie z Wojskowymi Służbami Wewnętrznymi, a temat ten co trzeba podkreślić nadal pozostaje „białą plamą”) i przyjrzeniu się przebiegowi współpracy poszczególnych agentów (o ile zachowały się oczywiście akta) możliwe będzie w miarę pełne omówienie tego złożonego problemu.

Mapa