Czytelnia

Początki „Solidarności” w północno-wschodniej Polsce (1980–1981)

Początki „Solidarności” w północno-wschodniej Polsce (1980–1981), pod red. Tomasza Danileckiego, IPN, Białystok 2005

Po wiecu, kilkanaście osób przystało na moją propozycję, by w oparciu o konwencję MOP, stworzyć w przedsiębiorstwie „Wodrol” w Białymstoku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy. Nie powstał on wokół jakiś postulatów socjalnych czy płacowych. Choć nie mówiliśmy o tym, każdy miał świadomość, że chodzi tu o rozbicie monopolu partii i niwelowanie uzależnienia Polski od sowietów. Informacja o utworzeniu związku dotarła do dyrektora, który mówił o tym z wyrzutem, bo stało się to podczas godzin pracy, poza plecami dyrektora i bez jego wiedzy, a przecież on tu jest gospodarzem i odpowiada przed władzami. Odpowiedziałem mu, że tworzenie związku zawodowego jest sprawą suwerenna pracowników i zarząd firmy jest tylko o niej powiadamiany, co też niniejszym czynimy. Zapewne było to dla niego zupełną nowością, tak jak częściowo i dla wielu z nas. Było to dla niego także sygnałem, że wielu spraw będzie musiał uczyć się od nowa. Był to jednocześnie sygnał dla nas, że taktyka działania będzie jednym z ważniejszych aspektów działania związku. Dobra taktyka mogła chronić go przed kompromitacją , zła – niszczyć i być przyczyna utraty zaufania ludzi. Taki był początek.

Mapa