Czytelnia

Fragmenty - Pamięć i Sprawiedliwość nr 1/2006

Powstawaniu kolejnych ogniw związku towarzyszyła prawdziwa erupcja różnego rodzaju materiałów powielanych (np. wersji statutu, oświadczeń, komunikatów itp.). Z tego powielaczowego ruchu wydawniczego stopniowo zaczął powstawać wielki obieg niecenzurowanych biuletynów przeznaczonych „do użytku wewnątrzzwiązkowego”. Pierwszym pismem ukazującym się oficjalnie (czyli na podstawie debitu wydawniczego), od stycznia 1981 r., i podlegającym cenzurze był tygodnik władz Regionu Pomorze Zachodnie „Jedność”. Od kwietnia
1981 r. związek wydawał ogólnopolski, oficjalny organ „Tygodnik Solidarność”. Swoje biuletyny miały też władze regionalne, a większe zakłady pracy zaczęły wydawać własne gazetki. Ten niezależny od władz obieg wydawniczy oznaczał de facto złamanie monopolu informacyjnego władz PRL. Warto w tym miejscu przypomnieć, że według szacunkowych danych, w Polsce w 1981 r. poza zasięgiem cenzury ukazywało się 1500–1800 tytułów czasopism.

Grzegorz Majchrzak, Operacja kryptonim „Jocker“. Rozpracowanie Agencji Prasowej „Solidarności” przez Służbę Bezpieczeństwa

Mapa