Czytelnia

Fragmenty - Biuletyn IPN nr 3-4/2006

Tomasz Chinciński, „Noteć” przeciw rolniczej „Solidarności”

Władze komunistyczne pod naciskiem fali strajków zgodziły się na przełomie sierpnia i września 1980 r. na powstanie niezależnych związków zawodowych. Jednak pomimo zawarcia porozumień ze strajkującymi robotnikami w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu strona rządowa daleka była od ich realizacji. Wprowadzanie w życie postulatów sierpniowych często odbywało się pod naciskiem lokalnych strajków, gdyż wtedy tylko władze ustępowały. Prowadziło to do częstych kryzysów w stosunkach z „Solidarnością”. Odmowa rejestracji rolniczej „Solidarności” wywołała przeciągający się konflikt, którego kulminacją był w marcu 1981 r. kryzys bydgoski.

Mapa