Czytelnia

Biuletyn IPN nr 7-8/2005

Spis treści

ROZMOWY BIULETYNU

* „Polacy i Niemcy a »Solidarność«” – dyskusja z udziałem Gabriele Lesser, Zbigniewa Romaszewskiego, Kazimierza Wóycickiego, Wolfganga Templina i Jerzego Eislera, moderator – Piotr Semka

KOMENTARZE HISTORYCZNE

* Bogusław Kopka – „Burza na partyjnym zebraniu”
* Andrzej Friszke – „»Tygodnik Solidarność« 1981”
* Agnieszka Dębska – „Czas wolnych poetów”
* Przemysław Zwiernik – „Konflikt w Lubogórze”
* Grzegorz Majchrzak – „Próba stworzenia »neo-Solidarności«”
* Paweł Piotrowski – „»Solidarność Walcząca« w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa”
* Agnieszka Łuczak – „Wesołych Świąt życzy Komuna”

DOKUMENTY

* Sławomir Cenckiewicz – „Kalendarium Sierpnia ’80. Wypisy źródłowe z dokumentów MO i SB”
* Tomasz Danilecki – „Rozpracowanie podziemnych struktur. Region Białystok NSZZ »Solidarność«”

RELACJE I WSPOMNIENIA

* Paweł Nowacki – „»Zapis«. Spotkania i potyczki z Kuroniem”

RECENZJE

* „Historie stare i nowe”
 

Mapa