Quiz

"Solidarność" w latach 1980-1981

Pytanie 1 z 20

1. W lipcu 1980 r. największa fala strajków ogarnęła: *