Wielkopolska

Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” (lipiec 1981 r.)
Zdjęcie Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” (lipiec 1981 r.)
Plakat o podwyżce
Plakaty o podwyżce w Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu
Karykatura Breżniewa
Plakat z karykaturą L. Breżniewa
Gablota na dworcu PKP w Poznaniu z fotografiami związanymi z mordem katyńskim
Mapa