Świętokrzyskie

Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Świętokrzyskiego w Kielcach
Zakończenie strajku w Fabryce Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach we wrześniu 1980 roku. Ze zbiorów Juliusza Brauna.
Fotografie z fabryki "Iskra" w Kielcach oraz huty im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim
Mapa