Gdańsk

Sierpień '80 w Stoczni Gdańskiej
Sala Obrad
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność
Uroczystości pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców (1981)
Plansza #21
Wystawa "Dni Solidarności"
Mapa