Toruń

Plan przedsięwzięć operacyjnych kryptonim „Dom” dotyczącej zorganizowania strajku w Fabryce Domów w Grudziądzu w dniu 27.08.1980 r. #1
Dokumenty SB
„Wolne Słowo” – Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” nr 42
Dokumenty własne "Solidarności"
Mapa