Środkowo-Wschodni

Dokumenty własne "Solidarności"

 • Pismo MKZ NSZZ „S” Regionu Środkowo-Wschodniego z dn. 1 października 1980 r. do wojewody lubelskiego w sprawie mającego się odbyć godzinnego strajku ostrzegawczego
 • Postulaty MKZ NSZZ „S” Regionu Środkowo-Wschodniego do wojewody lubelskiego w sprawie doprecyzowania delegacji członków MKZ #1
 • Postulaty MKZ NSZZ „S” Regionu Środkowo-Wschodniego do wojewody lubelskiego w sprawie doprecyzowania delegacji członków MKZ #2
 • Załącznik do ww Postulatów – lista delegatów do Zarządu
 • Zażalenie Okręgowego Zespołu ds. Inspekcji Pracy z dn. 24 września 1980 r. do Prokuratora Generalnego w sprawie natychmiastowego opuszczenia zajmowanych pomieszczeń (dla lubelskiego MKZ) #1
 • Zażalenie Okręgowego Zespołu ds. Inspekcji Pracy z dn. 24 września 1980 r. do Prokuratora Generalnego w sprawie natychmiastowego opuszczenia zajmowanych pomieszczeń (dla lubelskiego MKZ) #2
 • Zażalenie Okręgowego Zespołu ds. Inspekcji Pracy z dn. 24 września 1980 r. do Prokuratora Generalnego w sprawie natychmiastowego opuszczenia zajmowanych pomieszczeń (dla lubelskiego MKZ)
 • Uchwała Założycielskiego Komitetu Robotniczego NSZZ „Solidarność” w FSC w Lublinie z dn. 7 października 1980 r.
 • Uchwała Komitetu Założycielskiego Międzyzakładowego Środkowo-Wschodniego Regionu Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych w Lublinie – skład Komitetu #1
 • Uchwała Komitetu Założycielskiego Międzyzakładowego Środkowo-Wschodniego Regionu Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych w Lublinie – skład Komitetu #2
 • Komunikat o spotkaniu Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” w dnia 11 września 1980 r. z wojewodą lubelskim
Wstecz
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Mapa