Środkowo-Wschodni

Plan  działań neutralizujących akcję „S”, [prowadzoną] pod hasłem „Zejdziemy z murów, gdy wejdziemy na anteny i ekrany” z 16 listopada 1981 r. #1
Dokumenty SB
Pismo MKZ NSZZ „S” Regionu Środkowo-Wschodniego z dn. 1 października 1980 r. do wojewody lubelskiego w sprawie mającego się odbyć godzinnego strajku ostrzegawczego
Dokumenty własne "Solidarności"
Mapa