Rzeszów

KWMO w Rzeszowie. Informacje dzienne i szyfrogramy do MSW od 18.08. 1980 do 31.12.1980 r.
Dokumenty SB
Zbiór W. Moczulskiego. Dokumenty porozumień pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Kierownictwem Administracyjnym i Politycznym WSK „PZL Mielec” z 1980 r.
Dokumenty własne
Mapa