Radom

1981 styczeń 21, Radom – Stenogram z komunikatu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska nadanego w dniu 21.01.1981 r. #7
Dokumenty SB
1981 luty 20, Radom – Komunikat nr 1 Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Radomska #1
Dokumenty własne "Solidarności"
Mapa