Chełm

Informacja na temat składu Zarządu Regionu Chełmskiego NSZZ Solidarność i Prezydium ZR, 18 III 1981, IPN Lu 0120/74 t. 2, k. 120
Dokumenty SB
foto #5
Dokumenty własne "Solidarności"
Mapa