Zainstaluj wtyczkę FLash'a aby zobaczyć odtwarzacz.

Materiał Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy (IPN_BY_461)